Naročanje - Barbara Kerec Juričko dr. med. spec.

Prijava uspešna, podrobnosti in možnost odjave najdete v vašem elektronskem predalu.

Obvestila

Spoštovani,
prosimo, da se pred pregledom seznanite z načinom dela v naši ambulanti. Z vašim sodelovanjem boste prispevali h kakovostejši obravnavi in večjemu zadovoljstvu bolnikov kot tudi zdravstvenega tima.

ODSOTNOSTI JANUAR 2020
OD 9.1.2020 DO 31.1.2020

V ČASU ZDRAVNIČINE ODSOTNOSTI NE POTEKA OPREDELJEVANJE PACIENTOV.

NAROČANJE
Na pregled pri zdravnici se je potrebno naročiti:
- osebno v ambulanti
- po telefonu na (01) 2004-515 (od 8.00 do 12.00 ure v dopoldanski izmeni in od 14.00 do 18.00 ure v popoldanski izmeni)
- preko spletnega naročanja na povezavi http://narocanja.zd-lj.si/5/
Sprejem bolnikov je dopoldne do 12.00 ure, popoldne do 18.00 ure.
-po elektronski pošti na narocanje.barbara.kerec-juricko@zd-lj.si

IZJEMA naročanju so nujna stanja, ki se jih obravnava prednostno. V kolikor ste v dvomu, ali je vaše stanje nujno, naprošamo, da pokličete v ambulanto in svetovali vam bomo. Za nujne primere izven ordinacijskega časa se med tednom obrnite na dežurno ambulanto ZD Vič. V primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

IZVIDI
Za rezultate izvidov pokličite (01) 2004-515 (po 12.00 uri v dopoldanski izmeni in po 18.00 uri v popoldanski izmeni).

RECEPTI
Recepte za stalna zdravila je potrebno naročiti vsaj 1 teden pred porabo le teh (osebno, po telefonu, po elektronski pošti na narocanje.barbara.kerec-juricko@zd-lj.si). Zdravila vam bomo predpisali v najkrajšem možnem času oz. najkasneje v 3 delovnih dneh.
Za predpis receptov za zdravila, ki jih je uvedel/spremenil/svetoval zdravnik druge specialnosti, je potrebno v ambulanto posredovati izvid. Le v tem primeru vam bomo lahko zdravilo predpisovali naprej.
Za predpis letnih receptov je potreben pregled pri zdravniku, za kar se predhodno naročite.

NAPOTNICE
Naprošamo, da napotnice za kontrolne preglede pri drugih specialistih naročite (osebno, po telefonu, po elektronski pošti na narocanje.barbara.kerec-juricko@zd-lj.si) vsaj 1 teden pred datumom kontrolnega pregleda. Za predpis kontrolne napotnice je potrebno predložiti zadnji izvid specialističnega pregleda.
Napotnice za prve preglede pri drugih specialistih izdajamo le po pregledu v ambulanti.

MEDICINSKO-TEHNIČNI PRIPOMOČKI
Za predpis medicinsko-tehničnih pripomočkov potrebujemo zdravstveno kartico. Predpišemo jih lahko največ 10 dni pred iztekom trajnostne dobe.

BOLNIŠKI STALEŽ
V kolikor ste zboleli in potrebujete bolniški stalež, morate obvestiti zdravnika oz. se oglasiti v ambulanti najkasneje v treh dneh od pričetka bolniškega staleža. Zdravnik lahko odpre bolniški stalež največ za 3 dni nazaj (232. člen Pravil OZZ). V nasprotnem primeru je odprtje bolniškega staleža mogoče šele z odobritvijo imenovanega zdravnika ZZZS.
V kolikor pričakujete daljši bolniški stalež, se morate do 25. dneva bolniškega staleža ponovno zglasiti pri zdravniku z vsemi izvidi kliničnih specialistov, ki utemeljujejo podaljšanje staleža. Zdravnik v tem primeru poda predlog za podaljšanje bolniškega staleža imenovanemu zdravniku ZZZS.

RAZNA POTRDILA
Potrdilo o zdravstvenem stanju za sprejem v dom starejših, pošiljanje dokumentacije na invalidsko komisijo, izpolnjevanje dokumentacije pred operativnim posegom, potrdilo za šolo, študij, zavarovalnico itd. Ker je za izdajo te dokumentacije potreben pregled pri zdravniku, je nujno potrebno naročanje na pregled.

CEPLJENJA
V ambulanti opravljamo brezplačna in samoplačniška cepljenja proti gripi, pneumokoku, klopnemu meningoencefalitisu, oslovskemu kašlju, tetanusu. Za cepljenje se je potrebno predhodno dogovoriti v ambulanti.

Lep pozdrav,

Barbara Kerec Juričko, dr. med. spec.
Anja Tihole, sms.

zaseden Termin prost Termin kamor se lahko naročite ostalo vaš rezerviran Termin (rezervirane Termine lahko natisnete)
Prijava
za zaposlene